A szakember tanácsai - műanyag ablak - ajtó és annak beépítése - jótállás

Kérem olvassák el, hogy a termékre, beépítésre milyen beépítési szabályok betartása kötelező, amennyiben a szerelést nem a Pallasz Enteriőr Kft. vagy azzal szerződésben álló szakcég végzi! Amennyiben jótállási problémák lépnek fel és a helyszíni szemle alkalmával és megállapítást nyer, hogy a fellépő hiba nem gyártásból, hanem beépítésből adódik, abban az esetben a jótállás nem hárítható a kereskedőre! Amennyiben teheti, kérje beépítőink munkáját!

 

Műanyag ablakok ára

Műanyag ablak beépítés - Gócza Gábor tanácsa

Néhány gondolat magamról:

Gócza Gábor beépítő vállalkozó vagyok (K&K Ablak Ajtó Kft.) és a Pallasz Enteriőr Kft-vel, a kezdetektől hivatalos szerződéses jogviszonyban állok! Azért fontos ezt megemlíteni, mert sok olyan szaküzlet van, ahol a beépítők gyorsan cserélődnek. Fontos, hogy hivatalos partneri együttműködés van a két cég között, így a termékbeépítésből eredő észrevételeket a Pallasz Enteriőr Kft.-n kereszül a cégem vizsgálja ki. (Vidéki szaküzleteink esetében a szerződéses jogviszonyban álló cégről érdeklődjön szaküzleteinkben.)

2000 óta dolgozom az „ablakos” szakmában. Az elmúlt évtizedekben a műanyag ablakgyártás és a beépítés minden fázisát végigkísértem, legyen az felmérés, gyártás előkészítés, gyártás, helyszíni beépítés és nyílászáró beépítésének oktatása. Minden területen a minőségi munkavégzés a legfontosabb célom, mert aki nyílászáró vásárlása mellett dönt, az sok-sok tízezer forintot fizet ki a termékre és a szolgáltatásra egyaránt! Nem mindegy, hogy az ablak tulajdonosa rövid vagy hosszú távon élvezheti-e a nyílászáró adta költséghatékony tulajdonságokat! Hibázunk-e vetődik fel sokszor a kérdés, teszem hozzá teljesen jogosan! Most lehet azt szeretné olvasni, hogy ...nem, mi nem szoktunk hibázni! Igen szoktunk! Volt már ember hiba nélkül az életben? Ugye, hogy nem. Miért a cégünk lenne kivétel ez alól! Amennyiben a mi oldalunkon keletkezett a hibaforrás, azt viszont meg fogjuk szüntetni és ez így van szerintem rendben!

A hazai munkáimon túl Németországban, Ausztriában is építettem be nyílászárót! Elmondhatom magamról, hogy számos minőségi ablakprofillalt építettem be hagyományos és RAL beépítési technológiával egyaránt! Viszont az is igaz, hogy semmit nem ér a minőségi műanyag vagy fa ablak, ha az hanyagul van beépítve!

Műanyag ablak beépítése

Munkatársaimat is megválogatom, ezért a csapatomban mindenki évtizedes beépítői tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik. Csak akkor lehetünk elégedettek, ha a lehető legjobb munka kerül ki a kezünk közül. Egy Kömmerling ablak esetében csak minőségi munka elfogadható!

Úgy dolgozunk minden alkalommal, mintha saját szüleimnek építenék be ablakot!

Kérem olvassák el figyelmesen az alábbi beépítéssel kapcsolatos anyagot és ne gondolkozzanak azon, hogy majd Önök otthon egyedül építik be az ablakot, mert könnyen bajba kerülhetnek!

Minden esetben szakemberrel építtesse be a nyílászárót!

Alkalmazástechnikai általam javasolt előírások műanyag Kömmerling nyílászárók beépítéséhez

Műanyag ablak ékelési pontok

Kiékelési fix pontok

A toló-bukó szerkezetek vízszintes rögzítésénél maximum 300 mm-ként alá kell ékelni a szerkezetet!

A bejárati ajtó lapjának kardosodásának megakadályozása: lehetőleg a küszöb teljes terjedelmében történő ékelés, az üvegezett felület túlékelésének elkerülésére tett ellenőrzések.

Műanyag ablak és ajtó rögzítési pontok

Rögzítési pont Rögzítési pont
A

Rögzítési pont, rögzítési pontok maximális távolsága 700mm

E

A belső toksarok és az osztók szélétől számított kezdő rögzítési pont 150 mm, melytől kisebb távolságra nem javasolt rögzíteni (a fóliás szerkezeteknél az E=250 mm) 

Alátámasztási pont

A bejárati ajtóknál a tok szélétől 50mm-re kell elhelyezni az első alátámasztási pontokat.

Kötelező szabályok beépítéskor

...melyek nem betartása (külön-külön is) a garancia elvesztését jelentik:

Beépítési szabályok
1. ábra
 1. A „TRAPÉZ” beépítés elkerülése (ld.: 1. ábra) ellenőrzése: a belső toksarkok átlóiban mért távolságoknak egyezniük kell.
 2. A szerkezet tok vagy az ajtó küszöb része vízszintben kell legyen, ellenőrzése: vízmértékkel. Tolerancia: 0 mm.
 3. A vízszint, függő és derékszög 0mm-es toleranciája a pántoldalakon, a záras oldalakon tolerancia: 0-2 mm, ellenőrzése: vízmértékkel.
 4. A szárny kinyitott állapotában önmagától nem záródhat be, ellenőrzése: szemrevételezéssel. (elméletileg a 3. pont betartása kizárhatja a 4. pontot)

A végfelhasználó karbantartási feladatai:

 1. A nyílászárók átvétele alkalmával kérje szakeladó segítségét a helyes működtetéssel kapcsolatban. (funkcionalitás, nyitásmód, kiegészítők kezelése és működtetése).
 2. Az éves vasalat olajozási és tömítőgumi ápolási (szilikon spray)
 3. A szerkezetek átvételét követően az időjárást figyelembe véve a PVC alaptestet borító védőfóliát el kell távolítani a lehető leghamarabb! 1-2 hónapig a fólia egyszerűen eltávolítható, így a szerkezetek beépítését követően, a külső építési munkálatok után kérjük haladéktalanul válasszák le a fóliát! Raktárunkban tárolt termékek után a fólia ráégéséből eredő reklamációt nem áll módunkban elfogadni ezen időitervallum után! 2 hétnél tovább tárolt szerkezeteknél raktárbérleti díjat számolhatunk fel! Termék vételárának kiegyenlítése nélkül tárolt szerkezeteknél 1 hónap után nem vállalunk semmilyen garanciat!

Felmérési díj

Amennyiben szeretné, hogy cégünk építse be nyílászáróit, abban az esetben előtte egy felmérésre lesz szükség. A felmérést követően készítjük el ajánlatunkat, ami a termék díja mellett a beszerelés költsélgeit is tartalmazni fogja! Felméréskor 5 000 Ft felmérési díjat számítunk fel (Budapest területe), amit a beszerelés díjából jóvá fogunk írni! Vidéken is építünk nyílászárót természetesen. A felmérés díjáról érdeklődjön szaküzletünkben!

Beszerelési és termék jótállás

A 275/2013 (VII.16) Kormányrendelet szabályozza  az építési termék  építménybe történő betervezésének és beépítésének, tanúsításának  feltételeit. Valamennyi ajtót, ablakot, árnyékolástechnikát gyártó (importáló) forgalmazó a fenti rendelet szerinti  teljesítménynyilatkozatot kell, hogy a termékekről kiállítson és a vevőnek(felhasználónak) átadjon.(275/2013 (VII.16) Kormányrendelet (4). 

A termékek beszerelését követő egy év a szerelésből eredő meghibásodások utáni jótállási idő. Ezen időn belül térítésmentesen szállunk ki és javítjuk a hibákat, amik a rendeltetésszerű használatból erednek. A nem rendeltetésszerű használatból vagy fizikai behatásból eredő kár nem tartozik a jótállás körébe! Kiszálláskor a hibákat fel tudjuk mérni és meg tudjuk állapítani azok keletkezésének okát! Egy éven túli meghibásodás jótállással nem intézhető. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba javítása nem térítésmentes!

 • Ablakok szerelési jótállása - 1 év
 • Árnyékolástechnikai termékek szerelési jótállása - 1 év

Műanyag ablak, ajtó és árnyékolástechnikai termékek tekintetében 1 év jótállás. Jótállás érvényesítéséhez a számlát kérjük bemutatni szaküzletünkben vagy mailben és a jótállás tárgyát leíró eseményt kérjük csatolni! A kivizsgálás ez után történik meg, amiről a helyszínen jegyzőkönyvet készítünk! Jogos panasz esetén a törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk és jótállás keretein belül javítjuk a hibát vagy amennyiben ez nem lehetséges, kicseréljük a terméket!

Jótállás érvényesítéséhez szükséges dokumentum

 • Várásláskor kiállított számla
 • Vásárláskor kért blokk és kézi megrendelő vagy mailben küldött hivatalos ajánlat!

Termék jótállásának kezdete a végszámla (vagy blokk)  kiállításásnak (kiadásának) dátuma. Érvényességének lejárta a számla (vagy blokk) kiállításának (kiadásásnak) dátumától számított egy naptári év. 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A termék és a szerelési jótállás időtartama 1 év. A termék jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő kiszámlázással, a beszerelési jótállás pedig a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapásokozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban kijavítást kérhet. Amennyiben nem javítható a termék, abban az esetben csereigényt követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű termékeket üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a számlával vagy blokkal érvényesíthető. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Kérdés vagy kérés esetén keressék fel szaküzletünket!

 

Cseke Zsolt és a Pallasz csapata - Mert szeretjük a munkánkat!

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ!

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, illetve a weboldal forgalmunk elemzéséhez. A weboldalunkra vonatkozó sütikezelési feltételeinkkel kapcsolatban a "Részletek" gombra kattintva kaphat bővebb tájékoztatást. Rendben! Részletek